Yleistä vapaaehtoistyöstä

Yleistä vapaaehtoistyöstä

Yhdessä oppimaan

Saarikassa aloitettiin vapaaehtoistyön organisointiin liittyvä toiminta vuoden 2009 aikana. Uutta mallia rakennetaan hiljalleen. Uuden toimintamallin rakentaminen vaatii oppimista kaikilta osapuolilta ja voi tuntua aluksi kankealta. Uuden toimintamallin avulla on kuitenkin tarkoitus selkiyttää vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Saarikassa.

Tämän monisteen avulla saat tietoa Saarikan uudesta vapaaehtoistoiminnan mallista. Epäselvissä asioissa kannattaa aina kääntyä sen toimintayksikön esimiehen puoleen, jossa itse toimit vapaaehtoisena.

Vapaaehtoistyö 2010-luvulla

Tämän päivän vapaaehtoistyö eroaa aiemmasta vapaaehtoistyön käsitteestä sillä, että nykyisin korostetaan organisoitua vapaaehtoistyötä, jossa vapaaehtoinen voi osallistua toimintaan erimittaisina ajanjaksoina. Aiemmin vapaaehtoistyö ajateltiin pitkäkestoiseksi toiminnaksi, jossa vapaaehtoinen sitoutui pitkäksi aikaa alkamaansa vapaaehtoistoimintaan.
Lyhytkestoinen sitoutuminen sopii paremmin 2000-luvun ihmiselle. Myös tällä tavoin osallistumalla voi tuottaa toisille suurta iloa.

Minäkö vapaaehtoinen

Vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoisen haluun osallistua ja toimia osana isompaa kokonaisuutta. Vapaaehtoistyöhön hakeudutaan ja kutsutaan, siihen ei velvoiteta.

Mikä minua liikuttaa

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen vaatii innostumista, itsensä likoon laittamista, rohkeutta ja aikaa. Ennen kaikkea se kuitenkin lähtee liikkeelle sisäisestä motivaatiosta, halusta toimia jonkun ihmisen tai asian hyväksi. Motivaation lähtökohtana voi olla myös itsekeskeinen motiivi, jossa toisen hyväksi toimimisella hakee jotakin itselleen.

Vapaaehtoistyössä itsekeskeinen motiivi voi olla esim.:

  • Halu kohdata toisia ihmisiä, jonka avulla omien päivien sisältö monipuolistuu.
  • Halu rikastaa omia vanhuuden päiviään olemalla mukana tämän päivän
  • Vanhustyöhön liittyvän vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Vapaaehtoistyössä toimimisen motivaationa ei voi olla esim.:

  • Halu hoitaa itseään (masennustaan, suruaan, ym.).
  • Halua antaa terapiaa toisille.
  • Halu julistaa omaa uskoaan toisille heidän tahtomattaan.
  • Halu hyötyä taloudellisesti toisen kustannuksella.