Vapaaehtoistyötekijän perehdyttäminen

Vapaaehtoistyötekijän perehdyttäminen

1. Yleisperehdytys työyksikön toimintaan

 • Organisaatio: Saarikka/palvelualue
 • Yksikkö
 • Lyhyt perehdytys työyksikön perustehtävään ja henkilöstörakenteeseen
 • Keskeiset asiat työyksikön päiväohjelmasta, joita vapaaehtoistoimijan tulisi tietää (esim. asukkaiden/potilaiden ruokailuajat, vierailuajat)

2. Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet

 • vapaaehtoisella on oikeus saada henkilökunnalta tukea suorittamalleen vapaaehtoistyölle
 • neuvot, ohjeet
 • tuki ja kokemusten läpikäyminen erityisen tärkeää saattohoitoon osallistuvien vapaaehtoisten kanssa
 • palaute ja sen merkitys
 • (henkilökunnalta vapaaehtoistyöntekijälle – kannuste ja ohjaus,
 • vapaaehtoiselta henkilökunnalle – vapaaehtoistyön kehittäminen)
 • Saarikan vapaaehtoistoimijoille järjestetään yhteinen kokoontuminen 1krt/v
 • saatujen ohjeiden noudattaminen on potilasturvallisuuden takia erittäin tärkeää, koska kyse hoitopaikasta
 • vapaaehtoistoiminta tapahtuu asukkaan/potilaan ja työyksikön toiminnan ehdoilla (esim. asukkaan/potilaan voinnin vaihtelut, hoitotoiminnot ajavat muiden toimintojen edelle)
 • vaitiolovelvollisuuden noudattaminen
 • koskee kaikkia asiakasasioita sekä henkilökuntaan ja työyksikön toimintaan liittyviä asioita
 • vapaaehtoistyöntekijän työpäivän pituus maks. 2 h/pv (saattohoidossa voidaan sopia toisin tarvittaessa)
 • on toivottavaa, että vapaaehtoinen ilmoittaisi henkilökunnalle, mikäli sovittu käynti tms. peruuntuu
 • vapaaehtoisella on velvollisuus ilmoittaa henkilökunnalle kaikista mahdollisista vastaantulevista ongelmista
 • asukkaan/potilaan voinnissa äkillisesti tapahtuvat muutokset on kerrottava heti henkilökunnalle, hätätilanteessa hälytettävä apua (esim. sairauskohtaus)
 • ihmettelyn aiheista ja epäselvyyksistä kannattaa keskustella henkilökunnan kanssa
 • asukkaiden syöttämiseen osallistuva vapaaehtoistyöntekijä ei voi antaa lääkkeitä asukkaalle, lääkehoito on hoitajien vastuulla

3. Hygienia-asiat

 • käsien pesu osastolle tullessa ja sieltä lähtiessä
 • käsidesin huolellinen käyttö
 • käsidesiä otetaan reilusti kämmenpohjaan
 • ainetta hierotaan huolellisesti joka puolelle käsien ihoa, erityisesti muistettava sormien päät ja sormien välit, myös ranteet käsitellään
 • hieromista jatketaan kunnes kädet ovat kuivat
 • huomioitava, etteivät omat korut tai kynnet vahingoita asukasta/potilasta
 • hengitysoireisten takia vältetään voimakkaiden hajusteiden käyttöä
 • vapaaehtoinen liikkuu osastolla omissa vaatteissaan ja kengissään (kengät kannattaa pitää jalassa)
 • vapaaehtoistyön tehtävästä riippuen vapaaehtoisella on mahdollisuus käyttää osastolla toimiessaan kertakäyttöistä suojaessua (esim. asukkaiden/potilaiden  syöttämiseen osallistuttaessa)
 • essun voi pyytää tarvittaessa henkilökunnalta

4. Vapaaehtoisen vakuutusturva

 • Saarikka on vakuuttanut toiminnassaan mukana olevat vapaaehtoiset ryhmävakuutuksella
 • vapaaehtoinen on vakuutuksen piirissä Saarikassa vapaaehtoistehtävässä toimiessaan

5. Vapaaehtoistyösopimuksen tekeminen ja purkaminen

 • Vapaaehtoinen käy Saarikassa vapaaehtoistoimintaa aloitettaessa ensin läpi perehdyttämiskeskustelun työyksikön vapaaehtoistyöstä vastaavan henkilön kanssa. Keskustelun yhteydessä täytetään vapaaehtoistyösopimus (sovitaan työtehtävistä, työajoista ja vaitiolovelvollisuudesta).
 • Vapaaehtoistyöntekijä voi halutessaan irtisanoutua vapaaehtoistyöstä.
 • Vapaaehtoistoiminnan valvonta kuuluu työyksikölle. Henkilökunta on velvollinen ohjaamaan vapaaehtoistyöntekijän toisenlaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin ja päättämään vapaaehtoistyösopimuksen mikäli vapaaehtoistyöntekijä ei sovellu yksikössä toteutettaviin vapaaehtoistoiminnan tehtäviin.
 • Sopimus puretaan aina kirjallisesti.

6. Vapaaehtoinen - nimikyltin käyttö

 • vapaaehtoinen voi halutessaan käyttää Saarikassa toimiessaan Vapaaehtoinen-nimikylttiä

7. `Omien asukkaiden valitseminen 

 • toiminnan alkaessa sovitaan ns. omat asukkaat/potilaat, joiden luona vapaaehtoinen alkaa käydä (valinnan perustana vapaaehtoisen toiveet työtehtävistä ja asukkaiden toiveet omalle kohdalleen haluamasta toiminnasta)
 • ryhmänä toimiville vapaaehtoistoimijoille ei valita omia asukkaita/potilaita, vaan henkilökunta valitsee jokaiselle kokoontumiskerralle sopivat asukkaat heidän voinnin ja toiveiden mukaisesti