Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö Saarikassa

Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta, ilman pakkoa. Vapaaehtoistoiminnaksi ei myöskään lasketa toimintaa, jota pidetään velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

 • Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää
 • Vapaaehtoisuus
 • Tasa-arvoisuus
 • Vastavuoroisuus
 • Palkattomuus
 • Ei-ammattimaisuus
 • Luotettavuus ja sitoutuminen toimintaan
 • Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Puolueettomuus
 • Autettavan ehdoilla toimiminen
 • Yhteistyö
 • Yhteisöllisyys
 • Toiminnan ilo
 • Oikeus tukeen ja ohjaukseen
 • Mahdollisuus ihmisenä kasvamiseen


(Lähde: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto. 2005)