Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää, että kunnan viranomainen tapaa asiakkaan henkilökohtaisesti ja tekee yleensä kotikäynnin.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Vammaisten palveluohjaaja
Minna Vehviläinen puh. 044 459 8214

Vammaisten palveluohjaaja tekee kaikkiin vammaisryhmiin kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit, päätökset asiakkaille annettavista palveluista sekä palveluista perittävät asiakasmaksupäätökset.

Palveluohjauspalvelu on asiakkaalle maksutonta.