Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu terveydenhuoltolakiin. Kuntalainen voi valita, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi.

Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Kuntalaisella on mahdollisuus valita oma terveysasema kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Valinta voi kohdistua kerrallaan vain yhteen terveysasemaan.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kulutta edellisestä valinnasta.
Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluja. Näitä ovat muun muassa terveysneuvonta ja -tarkastukset, sairaanhoidon palvelut, suunterveydenhuollon palvelut, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, avohoidon kuntoutus, pitkäaikaissairauksien hoitotarvikkeet, mielenterveys- ja päihdetyö, seulonnat valtakunnallisten ohjelmien mukaan.

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Uudella terveysasemallasi sinulta veloitetaan asiakasmaksut kyseisen kunnan päätösten mukaisesti.

Valinta tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Ilmoitus tehdään sekä nykyiselle että valittavalle terveysasemalle. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, jokaisesta perheenjäsenestä tehdään oma kirjallinen vaihtoilmoitus.

Lisätietoa hoitopaikan valinnasta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Lomake

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

Valinnanvapaus koskee myös kiireetöntä erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Mikäli hoitopaikka valitaan oman kunnan ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.