Toimintaterapia

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia Saarikassa

Terveyskeskustoimintaterapeutin työnkuvaan Saarikassa kuuluu lasten toimintaterapia-arviointien tekeminen sekä ohjaus- ja konsultointikäynnit. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi tehdä myös lyhyitä ohjaus- ja konsultointijaksoja koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

Pidemmät terapiajaksot toteutetaan yksityisten palveluntuottajien toimesta. Toimintaterapeutille ohjaudutaan esimerkiksi neuvolan, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, erityistyöntekijöiden, päivähoidon työntekijöiden, koulun tai vanhempien kautta.

Arviointiin tarvitaan aina vanhempien suostumus. Arviointikokonaisuus rakennetaan asiakaslähtöisesti lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan ja se voi sisältää esim. vanhempien haastattelun, havainnoinnin päiväkodissa tai koulussa, erilaisten strukturoitujen testien tekemisen, havainnoinnin erilaisten pelien ja tehtävien avulla sekä vanhemmille annettavan loppupalautteen.

Lasten toimintaterapiassa arvioitavia ja kehitettäviä taitoja ovat mm.

  • leikkitaidot
  • itsestä huolehtimisen taidot
  • koulutyöskentelyyn vaadittavat taidot (kuten silmä-käsiyhteistyö, kynätyöskentely, keskittymisen ja tarkkaavuuden ylläpitäminen)
  • toiminnoissa tarvittavat sensomotoriset ja hahmottamiseen liittyvät taidot sekä
  • kyky ideoida, suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintoja

Toimintaterapia-arvioinnin perusteella lapsi voidaan ohjata yksilölliseen toimintaterapiaan, ryhmätoimintaan tai kehitystä tukevan harrastuksen pariin. Toimintaterapia-arviointi ja toimintaterapia ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asiakasvastaanottoja järjestetään Saarijärvellä ja Karstulassa sekä tarvittaessa Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä.

Yhteystiedot:
Toimintaterapeutti Riina Nieminen
Saarijärven terveysasema
Puh. 040 728 7788
Soittoaika ma klo 9-10, to klo 15-16