Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia Saarikassa

Terveyskeskustoimintaterapeutin työnkuvaan Saarikassa kuuluu lasten toimintaterapia-arviointien tekeminen sekä ohjaus- ja konsultointikäynnit. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi tehdä myös lyhyitä ohjaus- ja konsultointijaksoja koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

Pidemmät terapiajaksot toteutetaan yksityisten palveluntuottajien toimesta. Toimintaterapeutille ohjaudutaan esimerkiksi neuvolan, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, erityistyöntekijöiden, päivähoidon työntekijöiden, koulun tai vanhempien kautta.

Arviointiin tarvitaan aina vanhempien suostumus. Arviointikokonaisuus rakennetaan asiakaslähtöisesti lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan ja se voi sisältää esim. vanhempien haastattelun, havainnoinnin päiväkodissa tai koulussa, erilaisten strukturoitujen testien tekemisen, havainnoinnin erilaisten pelien ja tehtävien avulla sekä vanhemmille annettavan loppupalautteen.

Lasten toimintaterapiassa arvioitavia ja kehitettäviä taitoja ovat mm.

  • leikkitaidot
  • itsestä huolehtimisen taidot
  • koulutyöskentelyyn vaadittavat taidot (kuten silmä-käsiyhteistyö, kynätyöskentely, keskittymisen ja tarkkaavuuden ylläpitäminen)
  • toiminnoissa tarvittavat sensomotoriset ja hahmottamiseen liittyvät taidot sekä
  • kyky ideoida, suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintoja

Toimintaterapia-arvioinnin perusteella lapsi voidaan ohjata yksilölliseen toimintaterapiaan, ryhmätoimintaan tai kehitystä tukevan harrastuksen pariin. Toimintaterapia-arviointi ja toimintaterapia ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asiakasvastaanottoja järjestetään Saarijärvellä ja Karstulassa sekä tarvittaessa Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä.

Yhteystiedot:
Toimintaterapeutti Riina Nieminen
Saarijärven terveysasema
Puh. 040 728 7788
Soittoaika ma 9-10, to 15-16