Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Tällä sivulle on koottu Perusturvaliikelaitos Saarikan tietosuojaselosteita. Tietoja täydennetään vielä. Henkilötietolain mukaan henkilöille on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröityjen oikeuksista.

Asianhallintarekisteri *uusi

Taloushallinnon henkilörekisteri *uusi

Potilastietorekisteri, päivitetty 09/2021 

Henkilöstörekisteri päivitetty 01/2022 

Luottamushenkilörekisteri, päivitetty 01/2022 

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste

Rekrytointirekisteriseloste

Opiskelijarekisteri

Tallentava kameravalvonta *uusi 

 

SOSIAALIHUOLLON UUSI HENKILÖREKISTERI 1.11.2021 alkaen (ilmoitusrekisteri yhdistyi asiakasrekisteriin)

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri * uusi, päivitetty 04/2022

Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri, työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri

(Aiemmat, vanhemmat sosiaalihuollon rekisterit ovat arkistoituina pysyvään säilytykseen) 

 

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

 

 

Perusturvaliikelaitos Saarikan sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavina toimivat

Ulla Lamberg,
puh. 040 172 2819

Ritva Jääskeläinen (sos.huolto)
puh. 040 157 8948

Riitta Timonen (terveydenhuolto) 
puh. 044 459 8546. 


Näin käsittelemme tietoja

Henkilötietojen käsittely