Tietosuojakäytäntömme

Tietosuojakäytäntömme

Tietosuoja on osa perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa ja meidän jokaisen perusoikeus. Asiakas-/potilassuhde perustuu aina luottamukseen, jolloin henkilön on voitava olla varma, että hänen tietojaan käytetään asianmukaisesti. Haluamme Saarikassa olla luottamuksesi arvoisia. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle (kuten asiakkaille, potilaille ja henkilöstölle) on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan, kuten nimi- ja osoitetiedot, kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millaisia oikeuksia hänellä on henkilötietoihinsa.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antavat myös Perusturvaliikelaitos Saarikan tietosuojavastaavat:

Ulla Lamberg,
puh. 040 1722 819
Ritva Jääskeläinen,
puh. 040 157 8948
Riitta Timonen,
puh.044 459 8581

Tietosuojaohjeita, -neuvoja saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi