Tapamme toimia

Tapamme toimia

Haluamme olla omistajakuntiemme ja alueemme asukkaiden arvostama palvelutuottaja ja haluttu työpaikka.

Tuotamme laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ammattitaitoisesti, luotettavasti ja kustannusvaikuttavasti niin, että palvelut täyttävät niille asetetut sisältö- ja laatuvaatimukset sekä taloudelliset tavoitteet.