Strategia ja talous

Strategia ja talous

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen perustuu kuntayhtymän yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa laatimaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan sekä jäsenkuntien vuosittain kuntayhtymälle osoittamiin taloudellisiin resursseihin.

Palvelujen järjestämissuunnitelman ja jäsenkuntien neuvottelujen pohjalta laaditaan kuntayhtymän palvelutilaus sekä päätetään vuosittaisesta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Talousvuoden päättää tilinpäätös.

Palvelutilauksen toteuttamisesta vastaavan Perusturvaliikelaitos Saarikan talousarvio vahvistetaan yhtymävaltuuston talousarvion ja palvelutilauksen pohjalta.