Sosiaalityö- ja palveluohjaus

Sosiaalityö- ja palveluohjaus

Vammaisten palveluohjaaja tekee kaikkiin vammaisryhmiin kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit, päätökset asiakkaille annettavista palveluista sekä palveluista perittävät asiakasmaksupäätökset.

Palveluohjauspalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Vammaispalvelulain perusteella erityispalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityispalveluita ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, avustus asunnon muutostöihin, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen.

Tukitoimien ja palvelujen avulla tuetaan vaikeavammaisten henkilöiden omatoimista selviytymistä arjen toiminnoissa. Vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettavaan palveluun tai tukitoimeen.

Hakeminen

Oheisista linkeistä avautuu lomakkeet palvelun hakemiseen, lomakkeita voi täyttää ja tulostaa täytetyn lomakkeen ja toimittaa sen edelleen allekirjoitettuna osoitteeseen:

Perusturvaliikelaitos Saarikka
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
PL 13
43101 Saarijärvi