Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on ammattihenkilö, jonka tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisessa.

Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava henkilö, joka ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
  • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamiehen palvelut Saarikan alueen kunnille Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske)

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
puhelin 044 265 1080
puhelinaika ma-to klo 9-11
sosiaaliasiamies@koske.fi

Osoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.
Tarvittaessa tapaaminen on mahdollista järjestää myös Saarikan alueella.