Saarikan johtokunta

Saarikan johtokunta

Perusturvaliikelaitos Saarikan toiminnasta vastaa yhtymävaltuuston valitsema johtokunta, jolla on lähinnä osakeyhtiön hallitukseen verrattava asema liikelaitoksen päätöksenteossa ja toiminnan valvonnassa.

SoTe kuntayhtymän hallintosäännön mukaan johtokunnassa on viisi(5) – seitsemän (7) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet nimetään siten, että he kokonaisuutena muodostavat vaativan organisaation johtamisen tueksi laaja-alaisen, eri näkökulmia monipuolisesti ja tasapainoisesti edustavan osaajaryhmän.

Johtokuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta tai lautakuntaa koskevia vaalikelpoisuusrajoituksia. Johtokuntaan voidaan näin ollen valita muissa kuin kuntayhtymän jäsenkunnissa asuvia henkilöitä eikä johtokuntaa nimettäessä tarvitse huomioida poliittista edustavuutta.