Saarikan hallinto ja päätöksenteko

Saarikan hallinto ja päätöksenteko

SoTe kuntayhtymän ensisijaisena palveluntuottajana toimii kuntayhtymän liikelaitos Perusturvaliikelaitos Saarikka. Saarikan johtamisjärjestelmään liittyvät hallintoa ja toimivaltaa koskevat päälinjaukset on määritelty SoTe kuntayhtymän perussopimuksessa ja hallintosäännössä.

Saarikan toiminnot on jaettu palvelualueisiin, palvelualueet edelleen vastuualueisiin ja vastuualueet toimintayksiköihin. Näiden lisäksi omina vastuualueina ovat henkilöstöpalvelut sekä hallinto- ja tukipalvelut.

Saarikan toiminnasta vastaa johtokunta, jolla on osakeyhtiön hallitukseen verrattava asema liikelaitoksen päätöksenteossa ja toiminnan valvonnassa.

Saarikan johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet on nimetty siten, että he kokonaisuutena muodostavat vaativan organisaation johtamisen tueksi laaja-alaisen, eri näkökulmia monipuolisesti ja tasapainoisesti edustavan osaajaryhmän.