Saarikan etävastaanotto

Saarikan etävastaanotto

Etälääkärin vastaanottojen myötä lääkäripalveluja on mahdollista saada paremmin käyttöön jatkossa.

Etävastaanotto päiviä järjestetään hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi. Yhteys etälääkäriin toimii videovisitin avulla, lääkäri on etänä VPN yhteyden ja videoyhteyden avulla. Etävastaanotolla ei voi hoitaa akuutteja/päivystykseen liittyviä asioita.

Etävastaanottoaikoja annetaan ajanvarauksessa samoin kuin muitakin aikoja. Potilaat tulevat terveysasemalle paikan päälle ja terveysasemalla hoitaja lähettää ennen vastaanoton alkua videovisit -linkin lääkärillä ja avaa potilaalle etäyhteyden huolehtien, että kaikki toimii. Potilaan ei tarvitse itse varautua etävastaanottoon millään tavalla, sillä terveysasemalta löytyvät kaikki välineet yhteyteen ja potilaalla on näiden avulla kuulo- ja näköyhteys lääkäriin reaaliajassa.

Hoitajalla on käytössään Remoten etätutkimusvälineet, joita käytetään tarpeen mukaan ja lääkärin ohjeistuksella. Välineinä ovat korvalamppu, stetoskooppi ja kamera.

Hoitaja toteuttaa jatkohoitoon liittyvät asiat samalla käynnillä eli esimerkiksi ajanvaraukset jatkotutkimuksiin, ohjeistukset jne.

Etälääkärin vastaanotto maksaa normaalin käyntimaksun verran 20,90 €.