Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Puheterapia

Puheterapia

Lasten puheterapia Saarikassa

Terveyskeskuspuheterapeuttien työ on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Toimimme yhteistyössä perheiden, muun terveydenhuollon sekä sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Työskentely alkaa tutkimuksella, josta vanhemmille annetaan palaute. Yhdessä vanhempien kanssa pohditaan puheterapiajakson tarve ja sovitaan toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös vanhempien ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Terveyskeskuksessa puheterapiaa annetaan pääsääntöisesti neuvolaikäisille lapsille, joilla on kielen ymmärtämisen tai tuoton viivästymää, puheen epäselvyyttä tai äännevirheitä, kielellistä erityisvaikeutta (dysfasiaa) , änkytystä tms. Myös esikouluikää lähestyvän lapsen oppimisvaikeuksien ja lukihäiriöiden ennaltaehkäisy on osa puheterapeutin työtä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle.

Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä aina, kun lapsen kielellinen kehitys mietityttää. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan. Lapset tulevat puheterapeutille usein lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista terveydenhoitajan ohjaamana. Joskus lähettäjänä toimii lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Aikuisten puheterapia Saarikassa

Terveyskeskuspuheterapeuttien työ on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Toimimme yhteistyössä lähiomaisten, muun terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa. Työskentely alkaa tutkimuksella, josta asiakkaalle annetaan palaute. Yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan puheterapiajakson tarve ja sovitaan toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös läheisten ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Aikuisista pystymme hoitamaan lähinnä aivoverenkiertohäiriöistä (afasiasta) ja äänihäiriöistä kärsiviä henkilöitä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suoraan. Joskus lähettäjänä toimii lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Puheterapeutti Mari Simpanen,
vastaa koko Saarikan alueen puheterapiasta.
puh. 044 459 8886
soittoaika ma klo 9-10 ja to klo 15-16

Palveluvastaava Jouni Levonen
puh. 050 459 8598