Puheterapia

Puheterapia

Terveyskeskuspuheterapeuttien työ on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa.

Lasten puheterapia Saarikassa

Lapsen tullessa puheterapiaan toimimme yhteistyössä perheiden, muun terveydenhuollon sekä sosiaali- ja koulutoimen kanssa.

Työskentely alkaa tutkimuksella, josta vanhemmille annetaan palaute. Pohdimme yhdessä vanhempien kanssa puheterapiajakson tarpeesta ja sovimme sen toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös vanhempien ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Terveyskeskuksessa puheterapiaa annetaan pääsääntöisesti neuvolaikäisille lapsille, joilla on kielen ymmärtämisen tai tuoton viivästymää, puheen epäselvyyttä tai äännevirheitä, kielellistä erityisvaikeutta (dysfasiaa), änkytystä tms. Myös esikouluikää lähestyvän lapsen oppimisvaikeuksien ja lukihäiriöiden ennaltaehkäisy on osa puheterapeutin työtä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin jos lapsen kielellinen kehitys mietityttää. Lapset tulevat puheterapeutille usein lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista terveydenhoitajan ohjaamana ja joskus lähettäjänä toimii myös lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Aikuisten puheterapia Saarikassa

Toimimme yhteistyössä lähiomaisten, muun terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa.

Työskentely alkaa tutkimuksella, josta asiakkaalle annetaan palaute. Pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa puheterapiajakson tarpeesta ja sovimme sen toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös läheisten ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Aikuisista pystymme hoitamaan lähinnä aivoverenkiertohäiriöistä (afasiasta) ja äänihäiriöistä kärsiviä henkilöitä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin, mikäli kokevat tarvitsevansa puheterapiaa ja joskus lähettäjänä toimii lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Puheterapeutti Mari Simpanen
koko Saarikan alueen puheterapia
puh. 044 459 8886
soittoaika ma klo 9-10 ja to klo 15-16

Palveluvastaava Jouni Levonen
puh. 050 459 8598