Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas/asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua.

Potilas-/asiakas-/asukasturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua.

Potilas/asiakasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu. Joskus hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla. Näissä tilanteissa on hyvä keskustella suoraan hoitohenkilökunnan tai yksikön esihenkilön kanssa ja antaa palautetta. Saarikan potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon palveluissa hoitoon liittyvien ongelmatilanteiden selvittämisessä esim. keskustelu, muistutus, kantelu tai vahinkoasia. Vastaavasti sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Jos huomaat puutteita yleisessä potilas-, asukas- tai asiakasturvallisuudessa, ota asia heti puheeksi kyseisen yksikön henkilökunnan kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös yksikön esihenkilöön.

Henkilökohtaisen palautteen lisäksi Saarikassa on käytössä potilaan, asiakkaan, asukkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus.  Vaaratilanneilmoitusten käsittelyssä tavoitteena on potilas-, asiakas- ja asukasturvallisuuden parantaminen ja Saarikan toiminnan kehittäminen.
Vaaratilanneilmoituksella ilmoitetaan yleisen tason turvallisuushavaintoja esim. tilat, piha-alueet, kulkureitit, liikennejärjestelyt, kalusteet, opasteet jne. Huomioitavaa on, että henkilökohtaista hoitoa koskevia asioita ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.

Voit tehdä ilmoituksen joko yksikössä olevalla ilmoituslomakkeella tai sähköisellä vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Verkkopalvelun lomake on osoitteessa www.saarikka.fi ->Asiakkaalle ja potilaalle-> Oikeassa reunassa Vaaratilanneilmoitus, josta on linkki ilmoituslomakkeeseen tai tällä sivulla oikea palkki Vaaratilanneilmoitus.  Lähetetty vaaratilanneilmoitus tallentuu sähköiseen järjestelmään, mistä lomake ohjataan käsittelyyn.

Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Lomakkeita ja palautuskuoria on saatavilla kaikista Saarikan yksiköstä. Täytetty lomake postitetaan Marjo Kotilainen Sairaalantie 2 3100 Saarijärvi

Ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn tapahtumayksiköihin potilasturvallisuuskoordinaattorin kautta. Vaaratilanneilmoituksen tekijälle lähetetään vastaus mihin toimenpiteisiin ilmoitus on johtanut, jos ilmoituksessa on yhteystiedot. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.