Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas/asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua.

Potilas/asiakasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu. Joskus hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla. Näissä tilanteissa on hyvä keskustella suoraan hoitohenkilökunnan tai yksikön esimiehen kanssa ja antaa palautetta. Saarikan potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon palveluissa hoitoon liittyvien ongelmatilanteiden selvittämisessä esim. keskustelu, muistutus, kantelu tai vahinkoasia. Vastaavasti sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Jos huomaat puutteita yleisessä potilas-, asukas- tai asiakasturvallisuudessa, ota asia heti puheeksi kyseisen yksikön henkilökunnan kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös yksikön esimieheen.

Henkilökohtaisen palautteen lisäksi Saarikassa on käytössä potilaan, asiakkaan, asukkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus.  Vaaratilanneilmoitusten käsittelyssä tavoitteena on potilas-, asiakas- ja asukasturvallisuuden parantaminen ja Saarikan toiminnan kehittäminen.
Vaaratilanneilmoituksella ilmoitetaan yleisen tason turvallisuushavaintoja esim. tilat, piha-alueet, kulkureitit, liikennejärjestelyt, kalusteet, opasteet jne.

Voit tehdä ilmoituksen joko yksikössä olevalla ilmoituslomakkeella tai sähköisellä vaaratilanneilmoituslomakkeella. Sähköinen lomake löytyy  www.saarikka.fi  sivuilta kohdasta Ohjeet asiakkaalle – Anna palautetta - Vaaratilanneilmoitus.  Ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn tapahtumayksiköihin potilasturvallisuuskoordinaattorin kautta. Vaaratilanneilmoituksen tekijälle lähetetään vastaus, jos ilmoituksessa on yhteystiedot. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Huomioitavaa on, että henkilökohtaista hoitoa koskevia asioita ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.