Potilaan/asiakkaan tyytymättömyys kohteluun tai hoitoon

Potilaan/asiakkaan tyytymättömyys kohteluun tai hoitoon

Potilaan/asiakkaan tyytymättömyys kohteluun tai hoitoon

Ensisijaisesti hoitoa koskevat huolet ja kysymykset on hyvä käsitellä hoitavassa yksikössä hoitavan lääkärin, palveluvastaavan tai mahdollisen omahoitajan kanssa.

Jos asioiden selvittäminen ei tyydytä, voi potilas / asiakas tehdä asiasta muistutuksen. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti.

Ohjeita muistutuksen tekemiseen saatte potilas- ja sosiaaliasiamiehiltä.

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (täytettävä PDF)

Asiakaslain mukainen muistutuslomake (täytettävä PDF)