Ohjeita koronavirukseen liittyen

Koronapuhelin p. 040 619 7270 palvelee arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15.
Koronapuhelimeen jätettyihin soittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana.

> Tarkemmat ohjeet löydät koronainfo-sivulta

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Potilaan/asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan/asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua.

Potilaan oikeudet määritellään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

Mikäli potilas ja/tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärinkohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Sekä potilas- että sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.