Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Potilaan/asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan/asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua.

Potilaan oikeudet määritellään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

Mikäli potilas ja/tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärinkohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Sekä potilas- että sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.