Ohjeita koronavirukseen liittyen

Koronapuhelin p. 040 619 7270 palvelee arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15.
Koronapuhelimeen jätettyihin soittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana.

> Tarkemmat ohjeet löydät koronainfo-sivulta

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö on lapsiperheille tarjottavaa suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea. Tuen tarve havaitaan usein neuvolassa, päivähoidossa tai palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Myös perhe voi ottaa itse yhteyttä.

Perhetyön perustehtävä on perheiden elämänhallinnnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen. Perhettä autetaan antamalla neuvoja lasten eri ikävaiheissa ilmeneviin haasteisiin.

Esimerkiksi

  • Vauvaperhetyö
  • Uhmaikä ja tottelevaisuusongelmat
  • Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat
  • Perustietoa ja ohjausta mm. ADHD/ADD -lapsen kanssa toimimiseen

Saarikassa perhetyötä tarjotaan:

  • Sosiaalihuoltolain mukaisena yleisten perhepalvelujen perhetyönä
  • Sosiaalihuoltolain mukaisena yleisten perhepalvelujen erityisen tuen perhetyönä
  • Lastensuojelussa avohuollon tukitoimena tehostettuna perhetyönä lapselle, jolla on palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä todettu lastensuojelun tarve

Perhetyön intensiivijaksoja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan.

Yleisten perhepalvelujen perhetyötä voi tilata Saarikan sosiaaliohjaajan kautta p. 040 727 7890 (soittoajat ma-ke, pe 12-13).

Perhetyö on maksutonta.

 

Liitetiedostot

Perhetyön tilaus
sosiaaliohjaajan kautta
puh. 040 727 7890
(soittoajat ma-ke, pe 12-13).