Perhe ja sosiaalipalvelut

Perhe ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluilla edistetään asukkaiden

 • terveyttä
 • sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta 
 • toimintakykyä ja osallisuutta

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet:

1. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

2. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

 • palvelutarpeen arviointi ja tarvittavien palveluiden järjestäminen sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • perhetyö
 • lastenvalvojan palvelut
 • sosiaaliohjaus
 • lapsiperheiden sosiaalityö
 • lastensuojelu

3. Aikuisten sosiaalipalvelut

 • palvelutarpeen arviointi ja tarvittavien sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen
 • aikuisten sosiaalityö
 • työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-toiminta)
 • kuntouttava työtoiminta
 • päihdetyö
 • toimeentulotuki (täydentävä ja ehkäisevä)
 • etuuskäsittely

4. Terapiapalvelut

 • perheneuvola
 • koulupsykologipalvelut
 • puheterapiapalvelut
 • terveyskeskuspsykologipalvelut

Palvelujohtaja Heli Vertanen
puh. 044 459 7840

Ajankohtaista

Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto:

Palveluvastaava
Sirpa Karisto,
puh. 044 459 8935,
soittoaika ma-pe klo 8.00-8.30

Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelut:

Palveluvastaava:
Tiina Mankonen
puh. 044 459 8327

Terapiapalvelut:

Palveluvastaava:
Jouni Levonen
puh. 050 459 8598