Saarijärven lyhytaikaisosasto

Saarijärven lyhytaikaisosasto

Saarijärven terveysaseman lyhytaikaishoidon osastolla on 34 potilaspaikkaa.

Osastolla hoidamme akuuttihoitoa tarvitsevia sekä saattohoidossa olevia potilaita koko Saarikan alueelta.

Osastolle tullaan erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai oman terveysaseman lääkärin vastaanotolta. Keskimääräinen hoitoaika on 6 päivää.
Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.
Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaisiin ja kotihoitoon.
Tarvittaessa järjestetään yhteistyössä omaisten ja palveluohjauksen kanssa kotiutuspalaveri jossa arvioidaan kotona tarvittavia tukitoimia ja asumismuotoa.

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Osastolle ei saada tuoda kukkia, hajusteita, eikä omia  ruokia.  

Osastolla työskennellään kahdessa ryhmässä, joissa on omat vastuuhoitajat.

Osastonlääkärille voi varata soitto- tai tapaamisajan hoitajien kautta.

Vierailuaika on kello 13-18 joka päivä.
Saattohoitopotilaiden luona vierailuaika on vapaa.

Osastot toimivat yhteistyössä Saarikan muiden yksiköiden kanssa.
Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat fysioterapia, palveluohjaus, vastaanotot, kotihoito, sairaanhoidolliset tukipalvelut ja mielenterveystoimistot.

Yhteystiedot:

044 459 8546 (hoitajien kanslia)
Palveluvastaava
Riitta Timonen
044 459 8581

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Riitta Timonen puh. 044 459 8581 ja vastaava sairaanhoitaja Tuija Ahonen 040 848 1220
Puhelin
Palveluaika
Puh. 044 459 8546 (hoitajien kanslia). Tiedustelut potilaiden voinnista klo 13-14 sekä 17-18, puh. 044 459 8546 (hoitajien kanslia). Luovutamme tietoja vain potilaan lähiomaiseksi merkitylle henkilölle.

Vierailut
Vierailut läheisen luona Saarikan osastoilla ovat nyt sallittuja. Vierailija: ilmoittaudu osastolle tullessasi henkilökunnalle. Usean hengen potilashuoneissa saa käydä vain muutama (1-2) vierailija kerrallaan yhden potilaan luona. Vierailulle ei voi tulla flunssaisena tai muuten oireisena. Lisäksi vierailijoiden tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita henkilökunnan ohjeistuksen mukaisesti. Vierailuaika on kello 13-18 joka päivä. Saattohoitopotilaiden luona vierailuaika on vapaa. Potilaille voi soittaa numeroon 050-459 8592. Hoitaja vastaa ja vie puhelimen potilaalle.
Kulkuohje
Terveyskeskuksen aulatiloista oikealle. Ovessa lukee Lyhytaikaisosasto
Katuosoite
Sairaalantie 2
43100 Saarijärvi
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Saarijärven lyhytaikaisosasto
Sairaalantie 2
43100 Saarijärvi