Saarijärven kotihoito

Saarijärven kotihoito

Kodinhoidon työntekijä mittaa asiakkaan verenpainetta.

Kotihoidon tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden arjessa pärjäämistä tukemalla jäljellä olevia voimavaroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaikki ne asiat joista selviytyy. Hoitajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, mutta ovat tukena ja turvana tarpeen vaatiessa. Kuntouttavilla kotikäynneillä vahvistetaan kotona pärjäämistä.

Asiakkaaksi ohjaudutaan palveluohjauksen kautta. Kotihoidon palvelu aloitetaan aina kuntouttavalla arviointijaksolla, jonka kesto on n. neljä viikkoa. Palvelutarpeen kestäessä yli kuukauden asiakkuus muuttuu säännölliseksi. Jakson aikana vahvistetaan asiakkaan luottamusta kotona pärjäämiseen arkikuntoutuksen keinoin.

Kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille laaditaan yhdessä palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hoiva, hoito ja kuntoutus perustuvat. Asiakkaan tarve määrittää käyntien sisällön ja asiakkaan luona käytettävän ajan.

Saarijärven kotihoidossa työskentelee 1 palveluvastaava, 1 vastaava hoitaja (toimintaterapeutti), 2 sairaanhoitaja ja 15 lähihoitajaa. Työntekijöistä kahdeksan tekee palveluohjauksen tukena palvelutarpeenarviointia ja laatii asiakkaiden ja omaisten kanssa hoidon perusteena toimivan palvelu- ja hoitosuunnitelman.

Kotihoidon työntekijät työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Yöturvahälytyksiin vastaa kotihoidon yöpartio. 

Toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia kotihoidosta, josta saat lisätietoa yksikön henkilökunnalta ja palveluvastaavalta.

Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
palveluvastaava Paula Paavola puh. 040 157 8900 ja vastaava hoitaja Soili Riihimäki puh. 044 4598 792
Puhelin
Palveluaika
päivystävä numero 044 459 8797
Katuosoite
Sivulantie 11
43100 Saarijärvi
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Saarijärven kotihoito
PL 13
43100 Saarijärvi