Kyyjärven kotihoito

Kyyjärven kotihoito

Kodinhoidon työntekijä kotikäynnillä Kyyjärvellä.

Kotihoidon tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden arjessa pärjäämistä tukemalla ja vahvistamalla asiakkaan voimavaroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaikki ne asiat joista selviytyy. Hoitajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, mutta ovat tukena ja turvana tarpeen vaatiessa. Kuntouttavilla kotikäynneillä vahvistetaan kotona pärjäämistä.

Asiakkaaksi ohjaudutaan palveluohjauksen kautta. Kotihoidon palvelu aloitetaan aina kuntouttavana arviointijaksona, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan luottamusta kotona pärjäämiseen arkikuntoutuksen keinoin. Palvelutarpeen kestäessä yli kuukauden asiakkuus muuttuu säännölliseksi palveluksi.

Kotihoidossa työskentelee neljä hoitajaa, joista yksi on sairaanhoitaja. Kotihoidon työntekijät työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Yöturvahälytyksiin vastaa Kivirannan palveluasumisyksikkö.

Työntekijöistä kaksi tekee palveluohjauksen tukena palvelutarpeenarviointia ja laatii asiakkaiden ja omaisten kanssa hoidon perusteena toimivan palvelu- ja hoitosuunnitelman. Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hoiva, hoito ja kuntoutus perustuvat. Asiakkaan tarve määrittää käyntien sisällön ja asiakkaan luona käytettävän ajan.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia kotihoidosta, josta saat lisätietoa yksikön henkilökunnalta ja palveluvastaavalta.

Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
palveluvastaava Piritta Järvinen puh. 044 4596571 ja vastaava hoitaja Mari Pohjoiskangas puh. 044 459 7175
Puhelin
Palveluaika
päivystävä numero 044 459 7175
Katuosoite
Kivirannantie 4
43700 Kyyjärvi
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kyyjärven kotihoito
Kivirannantie 2
43700 Kyyjärvi