Kivijärven kotihoito

Kivijärven kotihoito

Kotihoidon työntekijä menossa asiakkaan kotiin.

Kotihoidon tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden arjessa pärjäämistä tukemalla jäljellä olevia voimavaroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaikki ne asiat joista selviytyy. Hoitajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, mutta ovat tukena ja turvana tarpeen vaatiessa. Kuntouttavilla kotikäynneillä vahvistetaan kotona pärjäämistä.

Kotihoidon palvelut aloitetaan aina kuntouttavana arviointijaksona, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan luottamusta kotona pärjäämiseen.  Palvelutarpeen kestäessä yli kuukauden asiakkuus muuttuu säännölliseksi.Asiakkaaksi ohjaudutaan palveluohjauksen kautta.

Kivijärven kotihoidossa työskentelee 1 sairaanhoitaja ja 3 lähihoitajaa. Työntekijöistä kaksi tekee palveluohjauksen tukena palvelutarpeenarviointia ja laatii asiakkaiden ja omaisten kanssa hoidon perusteena toimivan palvelu- ja hoitosuunnitelman. Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hoiva, hoito ja kuntoutus perustuvat. Asiakkaan tarve määrittää käyntien sisällön ja asiakkaan luona käytettävän ajan.

Kotihoidon työntekijät työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Yöturvahälytyksiin vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia kotihoidosta, josta saat lisätietoa yksikön henkilökunnalta ja palveluvastaavalta.

Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
palveluvastaava Sirpa Manninen, puh. 044 459 7926, vastaava hoitaja Christina Turpeinen, puh. 044 459 6004
Puhelin
Palveluaika
päivystävä numero 044 459 7999
Kulkuohje
Kivijärven terveysaseman yhteydessä
Katuosoite
Keskustie 21
43800 Kivijärvi
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kivijärven kotihoito
Keskustie 21
43800 Kivijärvi