Kannonkosken kotihoito

Kannonkosken kotihoito

Ikäihminen ja kotihoidon työntekijä.

Kotihoidon tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden arjessa pärjäämistä tukemalla ja vahvistamalla jäljellä olevia voimavaroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaikki ne asiat joista selviytyy. Hoitajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, mutta ovat tukena ja turvana tarpeen vaatiessa. Kuntouttavilla kotikäynneillä vahvistetaan kotona pärjäämistä.

Kannonkosken kotihoidossa työskentelee 1 sairaanhoitaja ja 3 lähihoitajaa. Asiakkaaksi ohjaudutaan palveluohjauksen kautta. Asiakkuus alkaa pääsääntöisesti kotihoidon kuntouttavana arviointijaksona, jonka aikana asiakkaan voimavaroja vahvistetaan arkikuntoutuksen keinoin. Palvelutarpeen kestäessä yli kuukauden asiakkuus muuttuu säännölliseksi.

Työntekijöistä kaksi tekee palveluohjauksen tukena palvelutarpeenarviointia ja laatii asiakkaiden ja omaisten kanssa hoidon perusteena toimivan palvelu- ja hoitosuunnitelman. Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hoiva, hoito ja kuntoutus perustuvat. Asiakkaan tarve määrittää käyntien sisällön ja asiakkaan luona käytettävän ajan.

Kotihoidon työntekijät työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Yöturvahälytyksiin vastaa Oksalan palveluasumisyksikön yöhoitaja.  Hoitaja liikkuu yöaikaan pääsääntöisesti taksilla, joka helpottaa tarvittaessa asiakkaan ylös nostamisessa esim. kaatumistilanteissa.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia kotihoidosta, josta saat lisätietoa yksikön henkilökunnalta ja palveluvastaavalta.

Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
vs. palveluvastaava Sari Oinonen puh. 044 4598 709, vastaava hoitaja Ida Kautto puh. 044 459 6167
Puhelin
Palveluaika
päivystävä numero 044 459 6161
Katuosoite
Leiritie 1
43300 Kannonkoski
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kannonkosken kotihoito
Leiritie 1
43300 Kannonkoski
Pääsy liikuntaesteisillä
liikuntaesteiset
Helppo pääsy näkövammaisilla
näkövammaiset