Heralan serviisi

Heralan serviisi

Heralan Serviisin asukkaita.

Heralan Serviisin alueella sijaitsee 36 ikäihmisten asuntoa ja päiväkeskus. Sijainti on keskeisellä paikalla terveyskeskuksen ja Heralan taiteilijakodin kiinteässä läheisyydessä. Toimintaa ja tapahtumia on lähes päivittäin ja asukkaat voivat osallistua päätalossa päivätoimintaan, yhdessäoloon ja ruokailuihin. Asukkaiden tarvitsema hoito järjestetään kotihoidon kautta. Yöhoito yöpartion toimesta.

Asukkaat tulevat palveluohjauksen kautta ja jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan kotihoidon yhteisiä linjauksia, josta saat lisätietoa kotihoidon oppaasta ja Heralan Serviisin omavalvontasuunnitelmasta.

Heralan KuntoSiipi

Heralan Serviisin päätalossa toimii pieni kuntoutussiipi, jossa toteutetaan ikäihmisten arkikuntoutusta. KuntoSiiven keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua omassa kodissa kotihoidon tai omaisten turvin.

Asiakkaaksi ohjaudutaan pääasiallisesti osastojen kautta, mutta palvelua tarjotaan myös kotihoidon asiakkaille, joilla on toimintakyvynarvioinnin tai arkikuntoutuksen tarvetta. Asiakkaat tulevat palveluihin palveluohjauksen kautta.

Heralan Kuntosiipi
Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Reija Ahonen, puh. 040 481 3361 ja vastaava hoitaja
Puhelin
Palveluaika
24/7 hoitajan läsnäolo (yöpartion läsnäolo kohteessa ei ole jatkuvaa) puh. 044 459 8715
Kulkuohje
Omaisilla vapaat vierailuajat.
Katuosoite
Heralankuja 4
43100 Saarijärvi
Postiosoite
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Heralan serviisi
Heralankuja 4
43100 Saarijärvi
Pääsy liikuntaesteisillä
liikuntaesteiset
Helppo pääsy näkövammaisilla
näkövammaiset