Palveluohjaus

Palveluohjaus

Ikäihmisten palvelutarpeen selvitys

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista sekä ohjauksen antamista tarjolla olevista palveluista itsenäisen selviytymisen edistämiseksi.

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen, naapuri tai muu tilanteen tunteva henkilö.  Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

75 vuotta täyttäneillä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, terveydentila ja toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakas saa tietoa kotona asumista tukevista palveluista, kuten ateria-, kauppa- ja turvapalveluista, päiväkeskusten palveluista, asuntojen korjaus- ja muutostöistä sekä palveluasumisen mahdollisuuksista.

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Lisätietoa stm:n www-sivuilta sosiaalipalveluiden saatavuudesta  

Lomake ikäihmisten palvelutarpeen selvittämiseksi

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen

Palveluohjaus yhteystiedot

Palveluohjaus - linkitykset

Ikäihmisten palveluohjaus Kannonkoski
Järvitie 7 A, Kannonkoski

Ikäihmisten palveluohjaus Karstula
Aloha Tietotalo, Virastotie 4, Karstula

Ikäihmisten palveluohjaus Kivijärvi
Järvitie 7 A, Kannonkoski

Ikäihmisten palveluohjaus Kyyjärvi
Järvitie 7 A, Kannonkoski

Ikäihmisten palveluohjaus Saarijärvi
Sivulantie 11, Saarijärvi

Ikäihmisten palveluohjaustyötä tekee Saarikan alueella 5 palveluohjaajaa  seuraavan jaon mukaisesti.
Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10.

Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi
Kirsi Hartikainen
puh. 044 459 7031
Kotihoito, palveluasuminen: Havula ja tukiasunnot

Karstula
Taina Hämäläinen
puh. 044 459 6622
Kotihoito, palveluasuminen, sotainvalidit ja sotaveteraanit

Saarijärvi
Päivi Aniranta
puh. 044 459 8607
Kotihoito alue 2, Heralan Serviisin asunnot, Kotikontu ryhmäkodit, ostettava palveluasuminen

Anne Niittylä
puh. 050 459 8442
Kotihoito alueet 1,3 ja Pylkönmäki, Iltarusko, Kotikontu torni ja intervallit, ostettava palveluasuminen, sotainvalidit ja sotaveteraanit

Ikäihmisten palveluohjaajat tekevät ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnit, päätökset asiakkaille annettavista palveluista sekä palveluista perittävät asiakasmaksupäätökset.

Palveluohjauspalvelu on asiakkaalle maksutonta.