Palveluntuottajien valvonta

Palveluntuottajien valvonta

Palveluntuottajien valvonnalla varmistetaan, että palveluntuottajien toiminta täyttää lain edellytykset ja SoTe kuntayhtymän järjestämilleen palveluilleen asettamat laatu- ja sisältövaatimukset. 

SoTen toteuttama valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan ja sitä toteutetaan tehtävään nimettyjen Saarikan viranhaltijoiden toimesta.