Päihdetiimi

Päihdetiimi tekee palvelutarpeen arviointia  ja järjestää arvioinnin perusteella päihdepalveluja. Työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämähallintaa sekä vaikuttaa ehkäisevästi sosiaalisia ongelmia synnyttäviin tekijöihin.

Tavoitteena on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia psykososiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käytöstä irroittautumista ja elämäntilateen kokonaisvaltaista korjautumista.

Tapaamiset ajanvarauksella. Palvelu tarjotaan koko Saarikan alueelle ja asiakkaaksi pääsee ilman lähetettä.

Saarikan päihdetiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Päihdepalveluja ovat:

  • päihdetiimin työntekijöiden suunnitelmallinen muutostyöskentely yhdessä asiakkaan kanssa
  • avokuntoutus
  • katkaisuhoito
  • laitoskuntoutus
  • huumevieroitushoito

Päihdetiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sisältäen aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, vammaisten palvelut sekä ikäihmisten palvelut.

Alla olevassa liitetiedostossa on sähköisesti täytettävä lomake koskien pyyntöä palvelutarpeen arvioimiseksi.
Lomake tulostetaan täytön jälkeen ja allekirjoitetaan sekä lähetetään osoitteella:
Perusturvaliikelaitos Saarikka, 
Palveluvastaava Tiina Mankonen,
PL 13, 43101 Saarijärvi.
Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin.

Palveluaika

Puhelinaika ma- pe klo 9 - 10
Sosiaalityöntekijä Anu Paananen puh. 044 459 8555
Sairaanhoitaja Tiina Järvinen puh.  044 711 4534

Liitetiedostot

Päihdetyö, Saarikan alue
Tiina Järvinen, päihdesairaanhoitaja 
puh. 044 711 4534                           
Anu Paananen, sosiaalityöntekijä 
044 459 8555 

Palveluvastaava:
Tiina Mankonen,
puh. 044 459 8327