Ohjeita ja tukea vapaaehtoistyöhön

Ohjeita ja tukea vapaaehtoistyöhön

Saarikan menu vapaaehtoistyöntekijöille

Saarikassa voit osallistua esimerkiksi seuraavanlaisiin vapaaehtoistyön toimintoihin (toimintayksikkökohtaisia eroja voi olla):

Virikkeitä antavat toiminnot:

 • Musiikki (asiakkaan/potilaan kanssa yhdessä laulaminen, soittaminen, asiakkaalle/potilaalle laulaminen).
 • Taide (askarteleminen, pienimuotoisten taidenäyttelyiden järjestäminen, valokuvien katseleminen, värityskirjan värittäminen yhdessä).
 • Käsityöt (käsitöiden tekeminen asiakkaan/potilaan kanssa yhdessä tai asiakkaan/potilaan katsellessa sitä, perinnepiirit).
 • Muistelut, keskustelut (vanhojen työtapojen esittelyä ja niiden kautta muistelemista, muistelukeskustelut erilaisista elämän asioista, luonto- ja vuodenaikakeskustelut).
 • Lukeminen (asiakkaan/potilaan kanssa yhdessä lukeminen, lukeminen asiakkaalle/potilaalle, lukupiirit, sanomalehdet, kirjat, vanhat sanomalehdet).
 • Liikunta (pienimuotoiset pallopelit yhdessä, annetun ohjauksen mukaan pienimuotoista liikkumista).
 • Matematiikka ym. (laskeminen yhdessä, sanaristikoiden ratkominen yhdessä).

Kauneudenhoitoon liittyvät toiminnot:

 • Käsien, kasvojen rasvaaminen.
 • Hiusten laittaminen.
 • Kynsien lakkaaminen.
 • Parran ajaminen.

Saarikan toimintamallin mukaan vapaaehtoistoiminta alkaa palveluvastaavan kanssa pidettävällä perehdyttämiskeskustelulla, jossa kartoitetaan vapaaehtoistyöntekijän toiveet vapaaehtoistyön suorittamisesta.

Keskustelun lopuksi tehdään sopimus vapaaehtoistyöstä, jossa sitoudutaan noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja muita toimintayksikössä toimimisen sääntöjä.

Vapaaehtoistyöntekijälle valitaan omat asiakkaat/potilaat, joiden luona vapaaehtoistyöntekijä voi käydä.

Henkilökunta neuvoo ja ohjaa vapaaehtoista toiminnan alkuun ja sen kuluessa.

ASIASTA KIINNOSTUNEET, TERVETULOA ROHKEASTI MUKAAN TOIMINTAAN!

Yhdessä olemme enemmän!