Muistiasiakkaan tukeminen

Muistiasiakkaan tukeminen

Muistikoordinaattorin tehtävänä on tukea asiakasta ja omaista, joilla on huoli muistiin liittyvistä oireista. Tavoitteena on muistioireiden varhainen tunnistaminen, muisti- ja toimintakyvyn testaaminen, jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä sairastuneen ja omaisten tukeminen sairauden edetessä.

Milloin epäillä muistisairautta:

  • Potilas tai omaiset ilmaisevat huolensa potilaan lähimuistista, vaikka sosiaalinen toimintakyky olisikin säilynyt.
  • Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita.
  • Sovittujen tapaamisten unohtelu, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö, vaikeus noudattaa hoito-ohjeita.
  • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat.
  • Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen.
  • Käsitteellisen ajattelun heikkeneminen esim. taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus.
  • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja -tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen.
  • Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa.
  • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus.
  • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen voivat edeltää muistioiretta.

Muistikoordinaattorit tekevät yhteistyötä muiden asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Muistikoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä, kun on huoli omasta tai läheisen muistista. Asiakkaat voivat itse varata ajan suoraan muistihoitajalta.

Muistikotikuntoutumisen tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan ja omaisen voimavaroja, ylläpitää omassa ympäristössä tapahtuvia arjen askareita, tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään, aloittaa riittävä tuki ja hoito oikea-aikaisena. Kuntoutuminen on asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Muistihoitaja (kotihoito) ja kotikuntoutumisen tukihenkilö tekevät asiakkaan luokse kotikäynnin. Asiakkaan ja läheisen kanssa yhdessä tehdään kuntoutumisen suunnitelma, jossa mietitään kotikäyntien tiheys ja kesto sekä sisältö.

Kotona tapahtuvalla kuntoutumisella pyritään ylläpitämään omassa ympäristössä tapahtuvia arjen askareita mahdollisimman pitkään. Käynneillä voidaan tehdä esimerkiksi: Liikuntaharjoitteita (lenkkeily, jumppa, lihasvoima– ja tasapainoharjoitukset), Muistiharjoitteita (pelit, lukeminen, muistelu), Kotiaskareita sekä Apuvälinetarpeen arviointia ja harjoittelua.

Muistikotikuntoutumiseen haetaan muistihoitajan suosituksella ja palveluohjaajan päätöksellä.

Muistiryhmiä (muistiyhdistyksen ryhmät Saarikan alueella)

Muistitreeni- ja muistinvirkistysryhmät sekä Muistia arkeen- tiedotussarjat sekä niiden jaettavat mainokset  löytyvät Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n sivuilta

”Muistisairauksien kehittymiseen voidaan vaikuttaa.
Muistisairauksien
vaaratekijät tulee tunnistaa ja hoitaa.”

Linkkejä

Muistisairauksien riskitesti  -lomake

Muistiliitto - sivut

Saarikan alueella toimii kaksi muistikoordinaattoria seuraavan jaon mukaisesti. Soittoaika ma - pe klo 8.00 -9.00.

Kannonkoski, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi
Mäntynen Anne 044 459 6422 anne.mantynen(at)saarikka.fi

Saarijärvi
Liimatainen Tarja 044 459 8791 tarjajohanna.liimatainen(at) saarikka.fi

Muistikotikuntouttaja Maikki Kuusela 044 4598 708, maikki.kuusela(at) saarikka.fi

 

Varhaisen tuen palveluvastaava
Anna-Kaisa Manninen
p. 044 711 4537
anna-kaisa.manninen(at)saarikka.fi