Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Lomakkeet

Lomakkeet

Asiakirjajulkisuuskuvaus  KUVAUS SAARIKAN TIETOVARANNOISTA 

Ilmaisjakeluohje -lomake *uusi 29.10.2019

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

eTerveyspalvelun lomakkeet

Valtuutus alle 12- vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus 12-18 – vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus yli 18 –vuotiaan puolesta asiointiin

Puolesta asioinnin muutos- tai peruutusilmoitus

eTerveyspalvelun asiakasohje

Arjen tuen ja vammaispalvelujen lomakkeet

Elämänkulkulomake

Hakemus ikäihmisten asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus vammaisten/mielenterveyskuntoutujien asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus henkilökohtaisesta avusta

Hakemus toimintakeskuspalveluihin

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta ja Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen

Omaishoidontukihakemus

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (asumispalvelut)

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (kotihoito)

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi/ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Sopimus vapaaehtoistyöstä

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Taksikorttiohje 1.10.2018 alkaen

Uusi tiedote SHL-kyydeistä

Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden lomakkeet

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lapsiperheiden kotipalvelumaksun alennushakemus

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Lastensuojelun lomakkeet

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Potilaan/asiakkaan kohtelu/hoito muistutuslomakkeet

Asiakaslain mukainen muistutuslomake (PDF)

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (täytettävä PDF)

Rekisteritietolomakkeet

Hakemus kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisesta

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä