Lomakkeet

Lomakkeet

Asiakirjajulkisuuskuvaus  Kuvaus Saarikan tietovarannoista

Ilmaisjakeluohje -lomake

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

eTerveyspalvelun lomakkeet

Valtuutus alle 12- vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus 12-18 – vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus yli 18 –vuotiaan puolesta asiointiin

Puolesta asioinnin muutos- tai peruutusilmoitus

eTerveyspalvelun asiakasohje

Arjen tuen ja vammaispalvelujen lomakkeet

Elämänkulkulomake

Hakemus ikäihmisten asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus vammaisten/mielenterveyskuntoutujien asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus henkilökohtaisesta avusta

Hakemus toimintakeskuspalveluihin

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta ja Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen

Omaishoidontukihakemus

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (asumispalvelut)

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (kotihoito)

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi/ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Sopimus vapaaehtoistyöstä

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Taksikorttiohje 1.10.2018 alkaen

Uusi tiedote SHL-kyydeistä

Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden lomakkeet

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lapsiperheiden kotipalvelumaksun alennushakemus

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Lastensuojelun lomakkeet

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Potilaan/asiakkaan kohtelu/hoito muistutuslomakkeet

Asiakaslain mukainen muistutuslomake (PDF)

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (täytettävä PDF)

Rekisteritietolomakkeet

Hakemus kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisesta

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö : Tämä lomake on tarkoitettu laajempaa tietojen tarkistamista varten.

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (lokitiedot) 

 

Asiakirjapyyntö/terveydenhuollon potilastieto : Käytä tätä lomaketta, kun haluat yksittäiseen terveydenhuollon käyntiin tai tiettyyn asiaan (esim. pelkät rokotustiedot tai laboratoriovastaukset) liittyviä tietoja itsestäsi/huollossa olevasta lapsestasi) 

Suostumus potilastietojen käsittelyyn Tämä lomake täytetään lisäksi, jos pyydetään syntymäkellonaikaa äidin potilaskertomuksesta

Asiakirjapyyntö/sosiaalihuollon asiakastieto: Käytä tätä lomaketta, kun haluat esim. yksittäiseen sosiaalihuollon käyntiisi liittyviä tietoja itsestäsi tai huollossa olevasta lapsestasi