Lastenvalvoja

Lastenvalvoja

Lastenvalvojapalvelut

Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut järjestää 1.4.2022 alkaen lapsen ja erillään asuvan vanhemman tuetut ja valvotut tapaamiset sekä lapsen valvotut vaihdot.

Muutosvaiheessa ja muutoksista Jyväskylän lastenvalvojat neuvottelevat jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

Jyväskylän kaupunki vastaa palveluiden järjestämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, varsinaisen tapaamisten valvonnan hoitavat tehtävää varten kilpailutettujen palveluntuottajien sosiaalialan ammattilaiset.

Osa käytännön asioista voi muuttua: tuttu tai aiempi tapaamispaikkakunta tai -paikka voivat vaihtua tai ammattilaiset, jotka hoitavat tapaamisten valvontaa. Tavoitteena on, että palvelu jatkuu mahdollisimman joustavasti. Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja alueellisia tarpeita vastaavaksi.

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
palveluohjaaja Aija Riihimäki, p. 014 569 5014 

Lastenvalvojan yhteystiedot

Lisätietoja tästä linkistä.

Osalle Keski-Suomen kunnista lastenvalvojan palvelut etänä ja lähipalveluna Jyväskylästä

Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantuntijuutta kootaan alueelliseen yksikköön. Jyväskylän kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut vuoden 2021 alusta lähtien valtaosaan Keski-Suomen kunnista.

Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Keuruun, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten, Saarikan kuntayhtymän Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Viitaunionin Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien asukkaat ottavat yhteyttä Jyväskylän perheoikeudellisiin palveluihin, kun he tarvitsevat lastenvalvojan palveluita.

Apua lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasioihin

Lastenvalvoja auttaa, kun perheen vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia. Perheoikeudelliset palvelut selvittää myös lapsen isyyden ja äitiyden. Isyys selvitetään, kun neuvolassa tapahtuva ennakollinen isyyden tunnustaminen ei ole mahdollista tai avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on epäselvä. Lisäksi lastenvalvojat laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Kunnat organisoivat edelleen itse lasten valvotut tapaamiset sekä niiden valvonnan.

Perheoikeudellisten palveluiden toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Toimipisteen lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti muissakin kunnissa ajanvarauksella ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Etävastaanotoista on myönteisiä kokemuksia.

Lastenvalvojat ovat järjestäneet paljon sopimusneuvotteluja etäyhteyksin. Etäyhteys toimii hyvin esimerkiksi vanhempien välisissä neuvotteluissa, kun toinen vanhempi asuu pitkän etäisyyden päässä toisesta vanhemmasta. Asioista sopimista voidaan näin nopeuttaa ja lastenvalvojien välisiä virka-apupyyntöjä voidaan vähentää, selvittää johtava lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen Jyväskylän perheoikeudellisista palveluista.

Alueellista yhteistyötä halutaan lisätä Keski-Suomessa

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide.

Alueellisen palvelun tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus, kertoo ohjelmapäällikkö Tiina Koponen Keski-Suomen sote-uudistuksesta.

Jokainen kunta on tehnyt erikseen päätöksen toiminnan siirrosta keskitetylle perheoikeudelliselle yksikölle. Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna. Toisessa aallossa, 1.5.2021 alkaen, mukaan ovat tulossa myös Muurame ja Äänekoski.

Yhteys lastenvalvojaan sähköisesti, puhelimitse ja chatillä

Palveluohjaus

  • maanantaina ja torstaina klo 9–10 ja tiistaina klo 12–15, puh. 014 569 5014
  • ohjausta ja neuvontaa, valvotut ja tuetut tapaamiset

Lastenvalvojien puhelinneuvonta

  • Yleinen puhelinneuvonta tiistaisin klo 13–15, keskiviikkoisin klo 10–12 ja perjantaisin klo 10–11 puh. 014 266 7011

Lastenvalvojan henkilökohtainen puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 9–10 puh. 014 266 9879.

Sähköinen ajanvaraus ja yhteydenotto:

  • Ajan oman alueen lastenvalvojalle voi varata myös sähköisesti Hyviksen kautta. https://oma.hyvis.fi/login
  • Yhteydenottopyynnön lastenvalvojalle voit tehdä myös Hyviksen kautta

Neuvottelut järjestetään joko paikan päällä Saarijärvellä tai etäyhteyksin.

Lastenvalvoja palvelee chatissa (Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelu) maanantaisin klo 15–17 (pois käytöstä toistaiseksi)

Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut
Väinönkatu 6 3. krs, 40100 Jyväskylä.

Lisätietoa Jyväskylän kaupungin www-sivuilta 
https://jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsen-isyys-elatus-huolto-ja tapaaminen

Lisätietoja

  • johtava lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Mirja Laitinen, p. 050 311 8647, Jyväskylän kaupunki
  • ohjelmapäällikkö Tiina Koponen, p. 050 311 8075