Lastensuojelun tarpeen selvitys

Lastensuojelun tarpeen selvitys

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Selvityksen tekemisen tarve on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Lastensuojelutarpeen selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Lomakkeet:

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Huom! PDF-lomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, jonka jälkeen ne voi tulostaa, allekirjoittaa sekä lähettää yllä näkyvään osoitteeseen TAI lomake voidaan tulostaa tyhjänä ja täyttää käsin.

Seri-toimintaohje

 

Koko Saarikan alueen lastensuojeluilmoitukset/ pyynnöt lastensuojelutarpeen arvioimiseksi/ ennakoivat lastensuojeluilmoitukset/ pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi tulee tehdä palveluvastaavalle kirjallisesti osoitteeseen:

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Palveluvastaava Tiina Mankonen, PL 13, 43101 Saarijärvi.