Lasten kuntoutustyöryhmä

Lasten kuntoutustyöryhmä

Saarikassa toimii moniammatillinen lasten kuntoutustyöryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia lapsen ja nuoren kehityksen turvaamiseksi. Tukea tarvitsevan lapsen/nuoren asia ohjataan kuntoutustyöryhmään eri yhteistyötahoilta kuten neuvolasta, päivähoidosta tai koulusta.

Kuntoutusryhmän tehtävät
- Suunnitella ja toteuttaa tukitoimia lapsen ja nuoren kehityksen turvaamiseksi
- Auttaa erityistä tukea tarvitsevaa lasta/nuorta saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut
- Edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä kuntoutusasioissa
- Toimia keskustelevana ryhmänä, joka jakaa asiantuntijuuttaan ja konsultoi toisiansa ja terveyskeskuksen muita työntekijöitä
- Toimia terveyskeskuksen ulkopuolisten yhteistyötahojen konsulttina
- Tarvittaessa laatiakuntoutussuunnitelma lapselle/nuorelle
- HUOM! Ensisijaisesti erikoissairaanhoitoon tai kehitysvammahuoltoon kuuluvien lasten/nuorten hoitovastuu säilyy jatkossakin ennallaan
- Ostopalvelukuntoutukset päättää entiseen tapaan ostopalvelukuntoutustyöryhmä, johon tämä kuntoutustyöryhmä voi tehdä esityksiä.

Yhteyteydenotot

- Puhelimitse
-
Saarikan sisäisesti Pegasos-postilla
- Kirjallisina käsittelypyyntöinä

Saarijärvi
puheterapeutti Eeva Ylimartimo,
puh. 044
-4598 558 (soittoajat ma klo 9-10, to klo 15-16 )

Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi
psykologi Minttu Seppälä, puh. 044-4598887
 
-Työryhmän käsittelyyn lapsen/nuoren asiaa ohjaava henkilö:
  • kysyy lapsen/nuoren vanhempien suullisen/kirjallisen luvan asian käsittelemiseen kuntoutustyöryhmässä
  • toimittaa asian tiedoksi yhteyshenkilölle (Mikä on huoli/tarve? Mitä on jo tehty? Ketkä ovat lapsen lähityöntekijät vanhempien lisäksi ja onko tarpeen heidän osallistua kokoukseen?)
  • Varautuu tulemaan mukaan asiaa käsittelevään kokoukseen

 

Lasten kuntoutustyöryhmä on vaitiolovelvollinen kaikissa lapsen asioissa ja ehdotetuista jatkosuunnitelmista informoidaan ensimmäisenä vanhempia.

 

Alla olevassa esitteessä on päivitettyä tietoa lasten kuntoutustyöryhmän toiminnasta sekä yhteystietoja.

Lasten kuntoutustyöryhmä Saarikassa