Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen ja lastensuojelulain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen. Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa. Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelmaan ja sen tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut.

Sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille määritellään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä tarjotaan myös aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkuudessa oleville perheille.

Sosiaalityötä tarjoavat aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijät tai sosiaaliohjaaja.

Lastensuojelun sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevan perheen kanssa avohuollon tukitoimena sekä sijaishuollon ja jälkihuollon yhteydessä.

Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelmaan ja sen tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut.

Lastensuojelun lomakkeet 

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi
Lastensuojeluilmoitus
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Saarikan lapsiperheiden sosiaalityö

SoTe -kuntayhtymä Saarikka
Sivulantie 11
43100 Saarijärvi

Lapsiperheiden sosiaalityön yhteystiedot 


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen käsittely ja maksatus ovat siirtyneet Kelalle vuoden 2017 alusta. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet Kelan sivuilta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Saarikan aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöiltä aluejaon mukaisesti.

Täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Hautajaisavustushakemus