Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelua tilataan palvelusihteeriltä, puh. 040 671 6855

Kotipalvelun myöntämisen kriteereitä ovat :

 • vanhemman sairastuminen tai vammautuminen
 • raskauteen ja synnytykseen liittyvät tilanteet (esim. suurperhe, lapsen sairaus tai vammaisuus)
 • äkillinen elämänmuutos perheessä
 • vanhemman uupumus
 • lapsen sairaus tai vamma
 • välttämätön asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynti
 • perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä:

 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
 • siivoukseen
 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu
 • luottamustoimien hoitamisen aikaiseen lastenhoitoon

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sivulantie 11, Saarijärvi

Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävä maksu

1.1.2021 alkaen asiakasmaksuna peritään 7 €/tunti, enintään 40 €/päivä.

Kotipalvelun varaukset tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00
numerosta 040 671 6855, Lea Kivimäki

Lomakkeita:

Lapsiperheiden kotipalvelu Saarikassa -esite

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus (täytettävä)

Lapsiperheiden kotipalvelumaksun alennushakemus