Lapset puheeksi -toimintamalli

Lapset puheeksi -toimintamalli

Lapset puheeksi- keskustelua tarjotaan kaikille toimipisteissämme asioiville vanhemmille silloin, kun perheen eläntilanne on muuttunut esimerkiksi perheenjäsenen sairauden tai taloudellisten huolten seurauksena. Lapset puheeksi –keskustelun tavoitteena on keskustella lasten kehitystä suojaavista asioista.

Katso tarkemmin Lapset puheeksi esitteestä mistä toimintamallista on kyse.

Lisätietoja LP-menetelmästä löydät myös MIELI RYn sivuilta Mieli.fi: 

Lapset Puheeksi- toimintamalli