Kuntayhtymän hallinto ja päätöksenteko

Kuntayhtymän hallinto ja päätöksenteko

SoTe kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) sosiaali- ja terveyspalvelut.  Palvelut järjestetään yhtenäisesti koko toiminta-alueen väestölle tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella tavalla kuntien taloudellisten voimavarojen puitteissa.

Palvelujen ensisijaisena tuottajana toimii kuntayhtymän liikelaitos Perusturvaliikelaitos Saarikka.

SoTe kuntayhtymän tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan järjestämisestä jäsenkunnat ovat sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa.

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla heti niiden tarkastamisen jälkeen ja pöytäkirjajäljennökset lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle.

Kuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Saarijärven kaupungintalolla, osoite Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi