Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain perusteella erityispalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia pitkäaikaisia ja erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Erityispalveluita ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, avustus asunnon muutostöihin, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen.

Tukitoimien ja palvelujen avulla tuetaan vaikeavammaisten henkilöiden omatoimista selviytymistä arjen toiminnoissa.

Vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettavaan palveluun tai tukitoimeen.

Hakemuslomakkeita

Sosiaalityöntekijä
Jaakko Kangas
puh. 044 459 8323