Kotikuntoutus

Kotikuntoutus

Saat kotona asumisen edistämiseen tukea, apua ja ohjausta

Ilmeneekö sinulla /läheiselläsi haasteita kotona pärjäämisessä?

Ota yhteyttä palveluohjaukseen, joka tarvittaessa ohjaa sinut tai läheisesi kotihoidon palveluiden piiriin.

Palveluohjauksen yhteystiedot

Palveluiden tarve arvioidaan kotihoidon kuntouttavalla arviointijaksolla.

Fysioterapia

Arkikuntoutus

Jakson jälkeen kuntoutuminen jatkuu kotona itsenäisesti tai tuettuna.

Fysioterapia

Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi, kotikuntoutumissuunnitelmien laatiminen, yksilöohjaus sekä tarvittaessa kodin turvallisuuden arviointi.

Fysioterapeutti ohja muuta henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Fysioterapeutti osallistuu moniammatillisiin palavereihin ja asiakkaiden hoitoneuvotteluihin.

Arkikuntoutus

Arkikuntoutus tähtää siihen, että suoriutuisit päivittäisissä toimissa mahdollisimman omatoimisesti.

Arkikuntoutuksella pyritään kokonaisvaltaisesti tukemaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Saat meiltä ohjausta, avustusta ja kannustusta päivittäisiin toimiin ja käyttämään omia voimavarojasi.

Arkikuntoutusta ovat esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, postin hakeminen tai ruoan lämmittäminen.

Kaikki kotihoidon työntekijät osallistuvat arkikuntoutuksen toteuttamiseen