Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon palvelut tukevat kuntalaista silloin, kun henkilö ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia enää selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Palveluiden piiriin tullaan palveluohjauksen kautta.

Kotihoidon asiakkuus alkaa kotihoidon kuntouttavana arviointijaksona, jonka aikana selvitetään asiakkaan omat voimavarat ja tuentarve. Asiakkaan avuntarve määrittää kotihoidon palveluiden sisällön, käyntien keston ja käyntimäärät.

Kuukauden sisällä palvelun aloittamisesta sovitaan asiakkaan kanssa voimavaroja tukevan palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisesta. Suunnitelmassa kuvataan keinoja, joilla asiakkaan kotona pärjäämistä tuetaan yhdessä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Kotihoidon palveluita voidaan lisäksi täydentää yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluilla.

Kotihoidon asiakkuus päättyy palvelutarpeen päättyessä ja arvioinnissa apuna käytetään palveluiden myöntämiskriteerejä.

Kotihoidon tukipalvelut (tiedosto) täydentävät kotihoitoa ja niistä voidaan valita asiakkaan kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita myönnetään usein myös ilman kotihoidon tarvetta. 

 

Tehostettu kotikuntoutus on uusi kotihoidossa käyttöönotettu toimintamalli, jossa moniammatillinen tiimi toteuttaa intensiivistä ja määräaikaista kuntoutusta esim. sairaalasta kotiutuville asiakkaille. Kuntoutusjakson kesto on neljästä kahdeksaan viikkoa. Tehostettu kotikuntoutus toteutuu asiakkaan kotona, kodinomaisessa ympäristössä tai hyödyntäen esim. intervallijaksoja.

Esitteet:
Kotihoidon opas 8.7.2019
Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon kuntouttava arviointijakso
Tehostettu kotikuntoutus
Saarikan kuntoutustermistön opas

Kotihoidon yksiköt - linkitykset

Kannonkosken kotihoito

Leiritie 1, Kannonkoski

Karstulan kotihoito

Hämeenpurontie 5, Karstula

Kivijärven kotihoito

Keskustie 21, Kivijärvi

Kyyjärven kotihoito

Kivirannantie 4, Kyyjärvi

Saarijärven kotihoito

Sivulantie 11, Saarijärvi

Palvelupäällikkö Anu Kinnunen
puh. 044 459 8332
anu.kinnunen(at)saarikka.fi

Palveluvastaavien yhteystiedot:

Kannonkoski  
Johanna Rönnberg,
puh. 044 459 8709

Karstula
Anu Lampinen,
puh. 050 459 8939

Kivijärvi
Sirpa Manninen,
puh. 044 459 7926

Kyyjärvi
Piritta Järvinen,
puh. 044 459 6571

Saarijärvi
Paula Paavola,
puh. 040 157 8900

Koronatiedote kotihoidon asiakkaille ja omaisille

Lomakkeita

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake

Elämänkulkulomake