Hoitotakuu

Hoitotakuu

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa.

Kiireelliseen hoitoon potilaalla on aina oikeus päästä nopeasti, tarvittaessa päivystyspotilaana.

Hoitotakuu tarkoittaa, että terveyskeskuksen on järjestettävä toimintansa niin, että hoidon tarve arvioidaan viimeistään kolmannen päivän kuluessa siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen. 

Yhteydenotto voi tapahtua joko puhelimella tai tulemalla terveyskeskukseen. Laki edellyttää myös, että arkipäivisin virka-aikana on saatava yhteys terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen päätetään, riittääkö sairauden hoitoon neuvonta vai tarvitseeko potilas vastaanottoajan sairaanhoitajalle tai lääkärille.

Aina ei välttämättä tarvita lääkärin vastaanottoa. Kun potilaan hoidon tarve on arvioitu, voi riittää esim. sairaanhoitajan vastaanotolla käynti. Usein flunssakautena selviää kotihoito-ohjeilla. Hoidon tarpeen arviointi voi olla myös potilaan ohjaamista terveyskeskuspäivystykseen tai muuhun hoitopaikkaan.

Kunnan on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.