Hankinnat

Hankinnat

Julkiset hankinnat

Perusturvaliikelaitos Saarikka on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalain) tarkoittama hankintayksikkö.  Saarikan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Hankinnat ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä maksuttomalla, (sähköisellä ilmoituskanavalla HILMA www.hankintailmoitukset.fi)

Saarikka tekee myös kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan Saarikan omia hankintaohjeita.

Hankintailmoitukset