Asiakastiedot

Asiakastiedot

Asiakas- ja potilastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakkaan ja potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää ainoastaan asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät.

Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden ja potilaiden yksityisyydensuojaa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tietosuojan säilymistä valvotaan säännöllisesti.

Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas- ja potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla.

Perusturvaliikelaitos Saarikan sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavat:

Ulla Lamberg,
puh. 040 172 2819

Ritva Jääskeläinen,
puh. 040 157 8948

Riitta Timonen,
puh. 044 459 8546.