Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, fysioterapiasta, kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, päiväkeskuskäynneistä, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.


Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin on tehty muutos (1201/2020 vahvistettu 30.12.2020) ja muutokset tulivat voimaan pääosin 1.7.2021 
 

Saarikan asiakasmaksut vuonna 2022

  • Ylläoleva tiedosto Saarikan asiakasmaksuista vuonna 2022sisältää tietoja mm. asiakasmaksujen enimmäismäärästä, asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä sekä maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistamisesta ja määrittämisestä

Sosiaalihuollon asiakasmaksut turvapalveluiden osalta 1.7.2022 lukien (sivulla 2 uudet asiakasmaksut)

Laskun sisältöä koskevissa asioissa ota yhteys laskuttavaan yksikköön, joka on mainittu laskullasi.


Jos olet saanut meiltä laskun ja sinulla on laskun eräpäivää koskevia kysymyksiä,
ota yhteys myyntireskontraan, puh. 044 459 8564 tai 044 459 8306.

Hakemus sosiaalihuollon asiakasmaksun alentamisesta/perimättä jättämisestä