Arvot

Arvot

Avoimuus ja luotettavuus

  • Jaamme toimintaamme liittyvää tietoa ja perustelemme tekemämme päätökset. Kunnioitamme toisiamme ja tuemme asiakkaitamme ja henkilöstöämme rakentavaan vaikuttamiseen ja yhteisvastuun kantamiseen.

Yhteistyö ja arvostus

  • Haemme aktiivisesti yhteistyötä ja erilaista osaamista toimintamme ja palveluidemme parantamiseksi. Arvostamme asiakkaidemme asiantuntijuutta omasta tilanteestaan ja panostamme toiminnassamme asiakkaiden hyvään kohteluun.  Hyödynnämme henkilöstömme osaamista ja otamme sen täysimääräisesti käyttöömme. Palkitsemme toisiamme tavoitteiden saavuttamisesta ja onnistumisesta sanoin ja teoin.

Kannustavuus ja osallistavuus

  • Kannustamme kuntalaisia huolehtimaan omasta ja läheistensä hyvinvoinnista.  Kannustamme asiakkaitamme ja henkilöstöämme osallistumaan yhteisten päämäärien tavoitteluun ja palveluiden kehittämiseen sekä laadun vahvistamiseen. Pyydämme asiakkailtamme palautetta ja tiedotamme tuloksista ja parannuksista palautteen perusteella.

Taloudellisuus ja tuottavuus

  • Käytämme palvelutuotantoomme osoitetut resurssit mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti.  Seuraamme ja arvioimme palveluiden tuotantokustannuksia ja suoritehintoja sekä toiminnan tehokkuutta koko ajan.

Innovatiivisuus

  • Etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja ja uudistamme rohkeasti toimintaamme ja toimintatapojamme sekä haemme hyviä käytäntöjä ja toisilta oppimisen mahdollisuuksia asiakkaiden parhaaksi. Pienet arjen innovaatiot ja valtakunnallinen edelläkävijyys kuuluvat toiminnan luonteeseemme.