Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronanäytteenotto on keskitetty 1.6.2021 alkaen toistaiseksi Saarijärven terveysasemalle.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset astuvat voimaan 1.7.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset astuvat voimaan 1.7.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistusta koskevat muutokset astuvat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa.

Uudistuksen myötä kotihoidon ja pitkäaikaishoidon maksut yhtenäistyvät koko maassa.  Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan palvelupäätökseen kirjatun palvelutuntituntimäärän, asiakkaan maksukyvyn sekä perhekoon mukaan. Tukipalveluista, kuten ateriapalvelusta ja turvapalvelusta laskutetaan jatkossakin erikseen palvelujen käytön mukaan.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisen perhehoidon maksuista säädetään pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Lisäksi asiakasmaksulaissa säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta.

Lakimuutoksen vaikutukset näkyvät kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailla hyvin yksilöllisesti. Asiakasmaksulain muutoksista johtuen kotihoidon palveluiden ja tavallisen palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksupäätökset tullaan uusimaan. Tässä yhteydessä tehdään tulojen määräaikaistarkistus.

Asiakasmaksulain muutos ei koske lastensuojelulain perusteella perittäviä korvauksia eikä vammaispalvelujen maksuja.

SoTe kuntayhtymän asiakasmaksulain muutoksia vastaavat asiakasmaksut astuvat voimaan 1.7.2021 alkaen.

Katso päivitetyt asiakasmaksut tästä linkistä.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen