Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

  • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
  • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
  • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
  • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
  • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut sisältävät neuvontaa ja ohjausta, palvelutarpeen arvioinnin sekä arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen.

Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelman mukaiseen suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn.

Tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut. Työllistämiseen liittyvät tehtävät, TYP -työskentely, sosiaalinen kuntoutus.

Työllistymistä tukevia palveluja ovat TYP-työskentely, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus. TYP -työskentelyä tekevät aikuissosiaalityöntekijät yhteistyössä TE-toimiston, Kelan, terveydenhuollon palvelujen sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään tarvittaessa vahvistamaan työllistymisen valmiuksia. Sosiaalista kuntoutusta järjestetään tukemaan arjen hallintaa ja vahvistamaan työllistymisen edellytyksiä.

Saarikan päihdetiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Päihdetiimi tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja järjestää tarpeen mukaisia päihdepalveluja palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Päihdepalveluja ovat päihdetiimin työntekijöiden suunnitelmallinen muutostyöskentely yhdessä asiakkaan kanssa, avokuntoutus, katkaisuhoito ja laitosmuotoinen kuntoutus sekä huumevieroitushoito. Päihdetiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden aikuisten sosiaalipalvelujen, lapsiperheiden palvelujen, vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen kanssa.

Alla olevassa linkissä on sähköisesti täytettävä lomake pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi. Lomake tulostetaan täytön jälkeen ja allekirjoitetaan sekä lähetetään osoitteella: Perusturvaliikelaitos Saarikka,  Palveluvastaava Tiina Mankonen, PL 13, 43101 Saarijärvi. Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin.

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityö, Karstula
Hämeenpurontie 9, Karstula

Aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityö, Saarijärvi
Sivulantie 11, Saarijärvi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus, Karstula
Hämeenpurontie 9, Karstula

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus, Saarijärvi
Sivulantie 11, Saarijärvi

Päihdetyö
Sairaalantie 2, Saarijärvi

Sosiaalinen kuntoutus
Sivulantie 11, Saarijärvi

Välitystilit
Sivulantie 11, Saarijärvi

Sosiaalityöntekijät

Soittoajat ma - pe klo 9.00 - 10.00.

Kannonkoski
Leena Korpi, ma,
puh 044 459 8324
Karstula, Kyyjärvi
Päivi Krook,
puh. 044 459 6638
Kivijärvi
Kirsi Miettinen, ti,
puh 044 459 7841
Saarijärvi
Leena Korpi, Alue 1,
puh. 044 459 8324
Tuula Juurakko, Alue 2,
puh. 044 459 8325
Kirsi Miettinen, Alue 3,
puh. 044 459 7841

Kuntouttava työtoiminta,
Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi
Noora Wahlbeck, sosiaaliohjaaja
puh. 040 157 8950,
Saarijärvi
Sari Kaihlamäki, sosiaaliohjaaja
puh. 040 710 4097

Sosiaalinen kuntoutus, Saarikan alue
Henna-Mari Pekkanen, sosiaaliohjaaja
puh. 040 554 6844

Päihdetyö, Saarikan alue
Anu Paananen, sosiaalityöntekijä
puh. 044 459 8555
Tiina Järvinen, päihdesairaanhoitaja,
puh. 044 711 4534

Palveluvastaava:
Tiina Mankonen
puh. 044 459 8327


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen käsittely ja maksatus ovat siirtyneet Kelalle vuoden 2017 alusta. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet Kelan sivuilta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Saarikan aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöiltä aluejaon mukaisesti.

Täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Hautajaisavustushakemus