Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut sisältävät neuvontaa ja ohjausta, palvelutarpeen arvioinnin sekä arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen.

Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelman mukaiseen suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn.

Tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut. Työllistämiseen liittyvät tehtävät, TYP -työskentely, sosiaalinen kuntoutus.

Työllistymistä tukevia palveluja ovat TYP-työskentely, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus. TYP -työskentelyä tekevät aikuissosiaalityöntekijät yhteistyössä TE-toimiston, Kelan, terveydenhuollon palvelujen sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään tarvittaessa vahvistamaan työllistymisen valmiuksia. Sosiaalista kuntoutusta järjestetään tukemaan arjen hallintaa ja vahvistamaan työllistymisen edellytyksiä.

Saarikan päihdetiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Päihdetiimi tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja järjestää tarpeen mukaisia päihdepalveluja palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Päihdepalveluja ovat päihdetiimin työntekijöiden suunnitelmallinen muutostyöskentely yhdessä asiakkaan kanssa, avokuntoutus, katkaisuhoito ja laitosmuotoinen kuntoutus sekä huumevieroitushoito. Päihdetiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden aikuisten sosiaalipalvelujen, lapsiperheiden palvelujen, vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen kanssa.

Alla olevassa linkissä on sähköisesti täytettävä lomake pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi. Lomake tulostetaan täytön jälkeen ja allekirjoitetaan sekä lähetetään osoitteella: Perusturvaliikelaitos Saarikka,  Palveluvastaava Tiina Mankonen, PL 13, 43101 Saarijärvi. Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin.

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityö, Karstula
Koulutie 9, Karstula

Aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityö, Saarijärvi
Sivulantie 11, Saarijärvi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus, Karstula
Koulutie 9, Karstula

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus, Saarijärvi
Sivulantie 11, Saarijärvi

Päihdetyö
Sairaalantie 2, Saarijärvi

Sosiaalinen kuntoutus
Sivulantie 11, Saarijärvi

Välitystilit
Koulutie 9, 43500 Karstula

Sosiaalityöntekijät

Soittoajat ma - pe klo 9.00 - 10.00

Kannonkoski
Leena Korpi
puh 044 459 8324
tiistai

Karstula
Päivi Krook
puh. 044 459 6638

Kivijärvi
Kirsi Miettinen
puh 044 459 7841
tiistai

Kyyjärvi
Kirsi Miettinen
puh 044 459 7841
joka toinen keskiviikko

Saarijärvi
Alue 1 Leena Korpi
puh. 044 459 8324
Alue 2 Tuula Juurakko
puh. 044 459 8325
Alue 3 Kirsi Miettinen
puh. 044 459 7841

Kuntouttava työtoiminta

Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi
sosiaaliohjaaja Noora Wahlbeck
puh. 040 157 8950


Saarijärvi
sosiaaliohjaaja Sari Kaihlamäki
puh. 040 710 4097
 

Sosiaalinen kuntoutus koko Saarikan alue
sosiaaliohjaaja Henna-Mari Pekkanen
puh. 040 554 6844

Päihdetyö koko Saarikan alue
päihdesairaanhoitaja Tiina Järvinen
puh. 044 711 4534 
sosiaalityöntekijä Anu Paananen
044 459 8555 
Saarijärven terveysasema, Sairaalantie 2  

Palveluvastaava
Tiina Mankonen, 
puh. 044 459 8327


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen käsittely ja maksatus ovat siirtyneet Kelalle vuoden 2017 alusta. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet Kelan sivuilta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Saarikan aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöiltä aluejaon mukaisesti.

Täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Hautajaisavustushakemus